E-posta: [email protected]
Yıldızlı Projeler Yarışması - Fikrini Geleceğe Taşı!
Buradasınız:

Başvuru

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak başvurunuzu gönderebilirsiniz, başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunun alındığına dair size e-posta gönderilecektir.
Kategori
Kişisel Bilgileriniz
Eğitim Durumu* En Son Mezun Olduğunuz Okul Bilgisi
İş Fikri
İş Fikrinin Teknoloji Grubu (Birden fazla alan seçebilirsiniz)
Ekip Üyeleri
Ekle
Teknik Akademik Destek
Ekle
Projenizi Anlatın
Dosyalar * Dosya başına maksimum boyut 100MB
Projeniz ile ilgili rapor (word, excel pdf), görsel ve/veya video (mp4) içerikleri hazırladıysanız başvuru formunuza ekleyebilirsiniz.
Tarayıcınız HTML5 dosya yükleme sistemini desteklemelidir.

Dosya Seç Yüklemeyi Başlat * "Yüklemeyi Başlat" butonuna basınız, yüklendi yazısını görmeden formu göndermeyiniz.


      

TAAHHÜTNAME

Yıldızlı Projeler Yarışması kapsamında değerlendirilmek üzere ön başvuru yaptığım iş fikrime ilişkin olarak; IEEE YTÜ Öğrenci Kulübü (“IEEE” olarak anılacaktır.)

- Ödül kazanan proje ekiplerinin tüzel bir kişilik oluşturmaları zorunludur. Tüzel bir kişilik oluşturmayan proje ekiplerine hak kazandıkları ödüller verilmeyecektir.

- Başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,

- Çağrı duyurusunda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı ve www.yildizliprojeler.com’a girdiğim bilgileri doğru beyan ettiğimi,

- Yıldız Teknopark tarafından iş fikrimin Jüri’ye sunulmasının geciktirilmesinden kaynaklanan hak kayıplarından dolayı IEEE karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı,

- Yarışma başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde, Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE ile yapılan her türlü başvuru,iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE ‘nin sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE ‘e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,

- İş Fikrim ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, hertürlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE’nin elektronik ortam koruması dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiç bir sorumluluğunun bulunmadıgını kabul ettiğimi,

- Yarışmanın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE’ye, www.yildizliprojeler.com adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,

- Çağrı metninde belirtilen uygulayıcı kuruluş olarak Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE’ye yaptığım ön başvurum sonucunda, iş fikrimin seçtiğim uygulayıcı kuruluş olan Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE ile paylaşmamın sonuçlarından Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE’ yi sorumlu tutmayacağımı,

- İş fikri ve 1. İle 2. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE’nin oluşturduğu Değerlendirme Kurulu’na verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde Yıldız Teknopark tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,

- İş fikrimin ve iş planımın değerlendirilmesinde Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE tarafından görevli izleyici ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE’yi sorumlu tutmayacağımı,

- İş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının IEEE tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken IEEE'den yazılı izin almaksızın IEEE ve Yıldızlı Projeler'e ait herhangi bir görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı,

- Ödül kazandığım takdirde Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE tarafından tarafından tarafıma sağlanacak ödüllerin yarışma final gününü takiben 1 yıl (365 gün) içerisinde sunulacağını ve/veya ödeneceği hakkında bilgilendirildim, bu 1 yıl içerisinde herhangi bir itiraz hakkımın bulunmadığını,

- İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

- Gayrikabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

- Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, Yıldız Teknopark, Yıldız TTO ve IEEE tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu yarışmadan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Geçtiğimiz yıllarda finale kalan projelerin tekrar katılması mümkün değildir.